Kdo smo
  Novice
  Repertoar
     Tretji kluč
     Pravljica o Mezinčku
     Pokojna gosp. mama
     Selitev
     Glavni dobitek
     Kužek in sonček
     Svojeglavček
     Lift
     Pastirček Peter
     Vse za oblast
     Ko kozliček gre odpret
     Ovčka Mili
     Parlamentarke
     Trije vaški svetniki
  Spored
  Vstopnice
  Povezave
    REPERTOAR - Svojeglavček

Karl Sieber
SVOJEGLAVČEK


Vesela igra s petjem

Priredba za uprizoritev v naravi pred Aljaževo rojstno hišo v Zavrhu pod Šmarno goro

Sezona 2008/2009
KRSTNA IZVEDBA - 3. julij 2009

priredba

režija
scenografija
kustomografija
korepeticija
oblikovanje luči
ton
rekviziti
slikarska in rezbarska dela


vodja predstave

OSEBE

Potokarca, posestnica
Polonca, njena hči - Svojeglavček
Tone, gorski vodnik
Izak Kohn, turist iz Zagreba
Jože, hlapec
Cila, dekla

rokodelci vseh pokrajin,
združimo se
pohodniki od tu i tam


harmonikar
basistka
petelin
mesečina
traktorist

Alenka Bole-Vrabec,
Peter Militarev
Peter Militarev
Agata Pavlovec
Peter Militarev
Lucija Grm, Emil Doles
Uroš Vovk
Milan Pustoslemšek
Bine Knapič, Peter Militarev
Roman Jeras, Brigita Juvan,
Agata Pavlovec

Bine KnapičLili Andrejaš
Lucija Grm
Klemen košir
Niko Kranjc
Branko Pečelin
Metoda Šmigoc

Bine Knapič, Anica Horvat,
Marko Žnidaršič, Lili Andrejaš,
Lucija Grm, Brako Pečelin,
Metoda Šmigoc, Klemen Klemenc,
Klemen Košir, Roman Veras

Bine Knapič, Roman Veras,
Klemen Klemenc

Emil Doles
Anica Horvat
Roman Veras
Klemen Klemenc
Tomaž Mis
VESELA IGRA S PETJEM V NARAVI

Lani je OTH Pirniče – ljudsko gledališče ob spominskem dnevu Jakoba Aljaža uprizorilo Tri vaške svetnike pred njegovo rojstno hišo in tako uveljavilo novo gledališko prizorišče, ki naj spominja na veliko kulturno in domovinsko poslanstvo Jakoba Aljaža in ki naj postane tradicionalno, vključujoč tudi druge kulturne skupine iz medvoške občine.

OTH Pirniče – ljudsko gledališče je letos pripravilo novo uprizoritev, in sicer komedijo SVOJEGLAVČEK Karla Siebra. Priredbo. Umeščeno v slovensko kmečko okolje in »prevedeno« v sočno gorenjsko narečje, sta za OTH ustvarila Alenka Bole-Vrabec in Peter Militarev.

SVOJEGLAVČEK je komedija, v kateri podobno kot v Linhartovi Micki zmaga zdrava kmečka pamet. Veliko je karakterne in situacijske komike, ki zagotavlja dober sprejem pri publiki, ki je lansko predstavo navdušeno sprejela. Predstava bo duhovito izkoristila dano prizorišče, tako da bo scensko zaživela vsa hiša, obenem pa obogatila dogajanja na Aljaževini.

Svojeglavček je lepo, premeteno, iznajdljivo, nabrito gorenjsko dekle. Zaradi njenega pretiranega ljubosumja in trme visi njena ljubezen na nitki … V to se vmeša še polizani Kohn in komedija je tu …
Polonca (poje)

Svojeglavček ste krstili me vsi,
Ime, ki nič lepo za me ne zveni,

TONE (smeje prikimava)
Sem včasih zares zaslužila si ga,
A trma od mene zdaj je odšla.

VSI: Polonca, a res?
Prijazna čem bit, tud' ko bedim
In ne le takrat, ko v posteljci spim!

TONE: Polonca, če je pa to res!
In Toneta svojega čem rada imet,
Če hoče za ženo v zakon me vzet!

VSI:
In Toneta svojega če rada imet,
Če hoče za ženo v zakon jo vzet!

(Pogledi velike ljubezni)
To za KUD Pirniče prirejeno veselo igro s petjem igramo v OTH-ju v naravi kot vrednoto ljudskega gledališča. Pri uvrščanju v repertoar te pred stoletjem napisane igre s petjem nas je vodilo načelo, da je včasih luštno kaj zaigrati tudi za sprostitev, pa tudi kot obujanje spominov, na to, kaj vse so ljubiteljski gledališki ustvarjalci igrali včasih.

SVOJEGLAVČKA so med dvema vojnama v dvajsetih letih prejšnjega stoletja igrala prosvetna, izobraževalna društva, pa gasilci in ad' hoc skupine. Skratka, bil je »kasa štikelc« kot v žargonu radi rečemo kulturniki.

Vendar: lotili smo se ga na način, ki našo umetniško in programsko usmeritev umešča v prostor gledališkega snovanja, z uprizoritvenim konceptom, ki nam je blizu in je primeren našim današnjim izhodiščem.

OTH ima posluh tudi za tak tip gledališča; ne zaradi odmevnosti domačega občinstva, temveč v iskanju gledališča spoznanj in iskanja novih izraznih sredstev. SVOJEGLAVČKA uprizarjamo kot »gledališče v naravi«, kar ni isto kot uprizoritev na prostem. Z dramaturgijo gledališča v naravi se soočamo z danim prostorom, vanj nameščamo mizansceno, oplemeniteno z videnjem uprizoritvenega koncepta. Naša uprizoritev je umeščena v prostor pred Aljaževo rojstno hišo v Zavrhu pod Šmarno goro, ki nam daje dobre možnosti za uprizoritev SVOJEGLAVČKA v naravi.
  © 2008-2015 KUD Pirniče, Zgornje Pirniče 6, SI-1215 Medvode