Kdo smo
  Novice
  Repertoar
     Tretji kluč
     Pravljica o Mezinčku
     Pokojna gosp. mama
     Selitev
     Glavni dobitek
     Kužek in sonček
     Svojeglavček
     Lift
     Pastirček Peter
     Vse za oblast
     Ko kozliček gre odpret
     Ovčka Mili
     Parlamentarke
     Trije vaški svetniki
  Spored
  Vstopnice
  Povezave
    REPERTOAR - Parlamentarke

PARLAMENTARKE
komedija s petjem


Prosto po: Aristofanes - ZBOROVALKE EKKLESIAZIOUSAI
po prevodu Marjana Tavčarja priredil: Jernej Novak

Sezona 2005/2006

Premiera: 27. januar 2006

režija
scenografija
kostumografija
skladatelj
koreograf
korepetitorka

produkcija glasbe
oblikovanje luči
oblikovanje tona

izdelava scene in rekvizitov
izdelava kostumov
poslikava scene
odrska mojstra


vodja predstave


Peter Militarev
Andrej Budja
Niko Kranjc - Kus
Slavko Avsenik, ml.
Janez Mejač
Tamara Avsenik

Avsenik audiodesign
Uroš Vovk
Uroš Vovk

Milan Hrast
Šiviljstvo Irena Čebašek
Niko Kranjc - Kus
Peter Militarev
Bine Knapič
Milan Pustoslemšek

Milan Hrast
Bine Knapič

Bine Knapič"... RAJ NA ZEMLJI, KAKRŠNEGA SI MORE ZAMISLITI ŽENSKA DOMIŠLJIJA... "

Osebe:
Urška HLEBČEVA
Zlata TRAMPUŠEVA
Nataša MUBIJEVA
Katja KUTNJAKOVA
Anica HORVATOVA
Lucija GRMOVA

Niko KRAJNC - KUS
Albin KNAPIČ
Franci KAVČIČ
Milan PUSTOSLEMŠEK

Lucija GRMOVA
Anže PALKA
Viktorija, Srečkova žena
Prva ženska, tudi v zboru

Druga ženska, tudi v zboru
Gizela, tudi v zboru
Glasnica, tudi v zboru

Srečko, meščan
Stanko, malomeščan
Sosed
Meščan

Mladenka
Mladenič
Starka, tudi v zboru
Druga starka

Tretja starka
Četrta starka
Starec
Mladenič s kitaro, služabnik

V zboru sodelujejo še:

Milena GRMOVA
Zlata TRAMPUŠEVA
Nataša MUBIJEVA
Katja KUTNJAKOVA
Anica HORVATOVA
Franci KAVČIČ
Anže PALKA

Olga AMBROŽIČEVA
Saša AMBROŽIČEVA
Maja HRIBARJEVA
Tajda KOŠIRJEVA
Mihaela KUZELETOVA
Kaja B. PISKERNIKOVA
Veronika ŠTRAVSEVA
Moški svet je mrki svet v zatonu, Ženski je veseli svet v vzponu!,
(Dominik Smole: "Igra za igro")

Zakaj uprizarjamo igro starogrškega komediografa Aristofana (res da v nekoliko prirejeni obliki) danes? Ali samo zato, ker velja njen avtor za največjega komediografa starega sveta? Ali pa morda vidimo v njegovern delu trdna oporišča, iz katerih se lahko posmejemo tudi današnjernu svetu?

Aristofan (445 - 385 pr.n.št.) je v svojih komedijah izpostavljal kritičnemu posmehu državo, ki se je izčrpavala v številnih vojnah. Neusmiljeno je smešil vodilne može in oblastnike svojega časa, s svojim izostrenim socialnin čutom pa je zaznal, da sta osrednji problem družbe lastnina in denar, povezana s klientelizmom korupcijo in prigrabljenim bogastvom. Mar to ne zveni dovolj sodobno?

Aristofanove Zborovalke v naši priredbi naslovljene Parlamentarke so utopična igra. Govorijo o izmišljenem sistemu, v katerern ženske prevzamejo oblast ter vzpostavijo nove družbene vrednote in pravila.

Utopični model družbene ureditve, ki je kovala "novega človeka", relativizirala vse tradicionalne vrednote in razglašala načelo: "vse je skupna last, vsakemu po njegovih potrebah", smo dodobra občutili v drugi polovici preteklega stoletja. Vselej nam ni bilo do smeha! Zdaj spoznavarno nenasitno grabežljivost novih lastnikov, obetajo nam reforme v duhu novega časa. Nam bo do smeha?

Prisluhnimo Aristofanu: ta bolje od nas ve, da nas nič ne spravlja v smeh bolj kot osupljivo nesorazmerje med tem, kar od nečesa pričakujemo in tem kar dejansko doživljamo. Aristofan in z njim naša komedija neustreznost utopičnih družbenih projektov zaostri s tem, da deklarirane nove vrednote in pravila preizkusi na področju spolnosti. Ko se družbene reforme dotaknejo naše kože, postanejo visokoleteči načrti o boljši družbeni ureditvi še bolj očitni in absurdni. Ali ne doživljamo nekaj podobnega v našem desetletju, na videz tako odmaknjenem od Aristofanovega časa? Še to: tudi komedija s petjem ni naša izmišljotina. Komedijo so peli že v Aristofanovih časih. Pa tudi vino je od nekdaj teklo tam, kjer so uprizarjali komedije!

Jernej Novak
Najpomembnejši predstavnik stare atiške komedije: napisal je 44 komedij, ohranjenih je 11, v katerih neusmiljeno kritizira politične, družbene in kulturne razmere svojega časa (Ahvarjani, Ptiči, Lizistrata, Žabe, Megle). Uvaja tudi motiv ženske emancipacije (Lizistrata, Zborovalke). Aristofana njegove komedije izrisujejo kot predstavnika konzervativnega višjega razreda. Imel naj bi posestvo na Ajgini. Dvakrat ga je zaradi žaljenja v komedijah preganjal demagog Kleon (žal je še danes tako), a očimo brez večjega učinka, saj je komediograf kontinuirano ustvarjal štirideset let.

Jasno je, da Aristofan zahteva danes krepkejši poseg v besedilo, ki sedaj ni več vprašljiv tako kot pri prvih adaptacijah, za katere se je poudarjalo, da morajo biti njegovi teksti postavljeni na oder tako, da v nobenem oziru ne potvarjajo besedila atiškega komediografa. Jernej Novak si je za OTH vzel čas, opravil konvencijo Zborovalk v Parlamentarke, ki jih Otehajevci z veseljem ponujamo kot sproščeno predstavo, v kateri se skriva težnja po moralni, družbeni in politični prevzgoji občinstva in skrb za usodo države, kakor utemeljujejo Aristofanove komedije.

  © 2008-2015 KUD Pirniče, Zgornje Pirniče 6, SI-1215 Medvode